: צַטֶטֶת

: ארכיון

בלי תרבושים ומואזינים

, 26 לאפריל 2005