: צַטֶטֶת

: ארכיון

אלפי חיילים ושוטרים יכולים לעצור את התפרעות הנהגים הבדואים

, 14 לספטמבר 2005