: צַטֶטֶת

: ארכיון

ערב רב שסומך על האל ועל כח הזרוע

, 23 לספטמבר 2005