: צַטֶטֶת

: ארכיון

משכתבי הסטוריה וחסרי כבוד לחוק הישראלי

, 23 לספטמבר 2005