: צַטֶטֶת

: ארכיון

אכזרים ורחמנים, ערבים וחיילים

, 06 לאוקטובר 2005