: צַטֶטֶת

: ארכיון

כעס בצמרת

, 07 לאוקטובר 2005