: צַטֶטֶת

: ארכיון

רחם פלסטינית, רחם יהודית

, 16 לאוקטובר 2005