: צַטֶטֶת

: ארכיון

עוד הייתי יכול לחשוב שמדובר באימא שלי

, 20 לאוקטובר 2005