: צַטֶטֶת

: ארכיון

לא להשכיר לתאילנדים

, 16 לאוקטובר 2005