: צַטֶטֶת

: ארכיון

הנפגעים הגדולים

, 30 לאוקטובר 2005