: צַטֶטֶת

: ארכיון

בגללם

, 23 לאוגוסט 2005

כורח המציאות, כנהוג בדמוקרטיה

, 23 לאוגוסט 2005