: צַטֶטֶת

: ארכיון

טרור מוסלמי-פשיסטי

, 10 לנובמבר 2005