: צַטֶטֶת

: ארכיון

גם להם צריך להיות עניין בסיום הסכסוך

, 11 למאי 2005