: צַטֶטֶת

: ארכיון

התנועות האיסלמיות מארגנות את המהומות בצרפת

, 16 לנובמבר 2005