: צַטֶטֶת

: ארכיון

יש דברים שלא עושים

, 18 לנובמבר 2005