: צַטֶטֶת

: ארכיון

הגיח לשלטון מבקבוק של ערק

, 18 לנובמבר 2005