: צַטֶטֶת

: ארכיון

זה לא כל כך גזענות

, 18 לנובמבר 2005