: צַטֶטֶת

: ארכיון

אינו יצור אנושי

, 16 לנובמבר 2005