: צַטֶטֶת

: ארכיון

משתרעים על שטחים גדולים מדי

, 20 לנובמבר 2005