: צַטֶטֶת

: ארכיון

מאות יעברו דרך

, 16 לנובמבר 2005