: צַטֶטֶת

: ארכיון

למרות ההבדלים הבולטים

, 16 לנובמבר 2005