: צַטֶטֶת

: ארכיון

תרבות המזרח הברברית אשמה

, 10 לפברואר 2006

רוצח פלסטיני = נאצי

, 18 לנובמבר 2005