: צַטֶטֶת

: ארכיון

לאן נעלם הטיל?

, 05 לדצמבר 2005