: צַטֶטֶת

: ארכיון

לדרוזית דרוש פחות שכר

, 07 לדצמבר 2005