: צַטֶטֶת

: ארכיון

לבדואים בנגב בעיה של אכיפת החוק

, 18 למאי 2005