: צַטֶטֶת

: ארכיון

פיצויים למשפחות ההרוגים, סדר יום קיצוני

, 09 לדצמבר 2005