: צַטֶטֶת

: ארכיון

הגיע הקץ לנוכחות שלהם בארץ

, 06 לנובמבר 2005