: צַטֶטֶת

: ארכיון

זכות קיום לעכו – רק עם רוב יהודי

, 08 לינואר 2006