: צַטֶטֶת

: ארכיון

להפעיל מבצע מרוכז של פינוי

, 18 לינואר 2006