: צַטֶטֶת

: ארכיון

בני אדם, לא ערבים

, 01 לפברואר 2006