: צַטֶטֶת

: ארכיון

לצמצם כניסת לא יהודים, ובעיקר פלסטינים

, 26 למאי 2005

לדרוש השתלבות בתרבות הציבורית הדומיננטית

, 12 למאי 2005

הצבא אכן נמנע מלבצע סיכולים כאשר יש חשש

, 29 לנובמבר 2004