: צַטֶטֶת

: ארכיון

חובה להתחמק מטיפול רפואי במחבל

, 21 לפברואר 2006