: צַטֶטֶת

: ארכיון

הרגתי הרבה ערבים, צריך לתת להם תקווה

, 12 למרץ 2006