: צַטֶטֶת

: ארכיון

שלא יגידו אפרטהייד

, 24 לפברואר 2006