: צַטֶטֶת

: ארכיון

יש הסכמה, בינינו

, 31 לאוגוסט 2005

הערבים ניסו לנגוס וישראל נסתה להתרחק

, 12 למאי 2005