: צַטֶטֶת

: ארכיון

איפה בצלם הפלסטיני?

, 28 ליוני 2005