: צַטֶטֶת

: ארכיון

ישראל עלולה לטבוע בקרוב בים של ערבים

, 09 למאי 2003