: צַטֶטֶת

: ארכיון

בזכות ההפרדה העממית

, 01 לינואר 1973