: צַטֶטֶת

: ארכיון

אפליה תואמת את הערכים שלי

, 12 למרץ 2006

רלוונטי ולא גזעני, לגיטימי ובהחלט לא גזעני

, 12 למאי 2005