: צַטֶטֶת

: ארכיון

יסלחו לי על הביטוי, ערבים

, 06 לינואר 2006

בלייר אנטישמי, הנח לכיבוש ופקח עין על המוסלמים

, 12 ליולי 2005

הם הפכו אותנו לרוצחי ילדים

, 12 ליולי 2005

כולם ביחד פצצה מתקתקת

, 31 למאי 2005

לפלסטינים נטיה מובנית לטמטום

, 19 לאפריל 2005