: צַטֶטֶת

: ארכיון

עדיפות חד-משמעית ליהודים

, 12 למאי 2005