: צַטֶטֶת

: ארכיון

מעצר מנהלי של יהודי דורש ראיות

, 17 למאי 2005