: צַטֶטֶת

: ארכיון

רק לנו אסור לכתוב שהם כמו שפנים

, 17 למאי 2005