: צַטֶטֶת

: ארכיון

רוב יהודי בולט

, 17 למאי 2005