: צַטֶטֶת

: ארכיון

סחטנים וחמדנים חסרי תקנה

, 06 לספטמבר 2005