: צַטֶטֶת

: ארכיון

הח"כים שלהם מצביעים

, 10 למאי 2005