: צַטֶטֶת

: ארכיון

להיות אדם נאור, ישראלי, לא ערבי

, 20 למאי 2005