: צַטֶטֶת

: ארכיון

כמעט הצליחו להערים על ההגירה

, 22 למאי 2005