: צַטֶטֶת

: ארכיון

מתנחל? מפריח הבקעה

, 25 למאי 2005