: צַטֶטֶת

: ארכיון

מלא ערבים בלונדון, משהו פחד

, 18 ליולי 2004